Oorsig

Die Fakulteit Teologie van die Noordwes-Universiteit is die tuiste van denkskole:

School of Christian Ministry and Leadership

Skool vir Christelike Bediening en Leierskap

Die Skool vir Christelike Bediening en Leierskap beoefen die wetenskap van Teologie op Reformatoriese grondslag. Dit impliseer erkenning dat die Woord van God, die Bybel, ontstaan ​​het deur die inspirasie van die Heilige Gees en dat die Bybel daarom geïnspireer en gesaghebbend is. Dit is die basis waarop alle paradigmas (insluitend ons eie) aan konstante kritiese en reformatiewe studie onderwerp word, terwyl personeellede en studente van ander teologiese oortuigings wat hierdie reformatoriese grondslag en inklusiewe benadering respekteer, geakkommodeer word. (Lees meer)


School of Ancient Language and Text Studies

Skool vir Antieke Taal- en Teksstudies

Die Skool vir Antieke Taal- en Teksstudies val onder die Fakulteit Teologie en is hoofsaaklik gemoeid met navorsing wat verband hou met die Antieke Wêreld, sy tale en sy materiële kultuur. Die Skool huisves toonaangewende owerhede in Antieke Kulturele Studies, Kognitiewe Taalkunde, Vertaalstudies, Klassieke Latyn, Antieke Grieks en die tale van die Ou Nabye Ooste, spesifiek die Aramees en die Hebreeus van die Tanakh, maar ook Arabies, Akadies, Siries, Ugarities , en Oud-Aramees. (Lees meer)

 

 

Studierigtings

 

 

 

Gemeenskapsverbintenis

Vroue-gevangenes ontvang briewe van bywoning

Die Fakulteit Teologie het weer eens 'n besondere jaar beleef ten opsigte van sy gemeenskapsverbintenisprogramme en -projekte. Op die 20ste November het die vroue-gevangenes by die Potchefstroomse Korrektiewe Dienste erkenning ontvang nadat hul een van die kursusse van Prof. Fazel Ebrihiam Freeks bygewoon en voltooi het. Hierdie dag was besonders vir die vroue toe hulle met groot dankbaarheid hul briewe van bywoning ontvang het. By hierdie geleentheid het een van die beamptes van Korrektiewe Dienste (Klerksdorp streek) ook sy dank uitgespreek vir die goeie vennootskap tussen Korrektiewe Dienste en die NWU. Mnr. Sipho Mahlangu, hoof van Korrektiewe Dienste het op sy beurt verwys na die positiewe verhoudinge wat tussen die Fakulteit Teologie en Korrektiewe Dienste bestaan. Hy het veral klem gelê op die gemeenskapsprojekte van die Fakulteit wat geweldig baie bydra tot die WITSKRIF op Korrektiewe Dienste se rehabiliteringsprogram met gevangenes. Prof. Freeks was ook by hierdie geleentheid bygestaan en ondersteun deur 'n paar van sy Pastorale studente, naamlik Brighton Mojapelo, Lianca Liebenberg en Dineo Seleke.

 

PAST 222 Ekskursie 2019 - Huis Hebron

Op Donderdag die 10de Oktober 2019 het Professor Fazel Ebrihiam Freeks die PAST 222 groep se tweede ekskursie vir die jaar by Hebron georganiseer. Die PAST 222 groep is sewentien (17) in totaal en hul tema by hierdie geleentheid was: Het jy al na Jesus gesmaak? met die sub-temas van bekering; hoop; ‘n nuwe pad om te volg en ‘n gefokusde lewe. Hierdie ekskursie was weereens vir die studente ‘n onvergeetlike gebeurtenis en ondervinding. Die mense van Hebron het ook die gesprekke en motivering van die studente geweldig baie geniet en goed saamgewerk. Die Pastorale Beradingstudente het ‘n groot liefde vir gemeenskapsverbintenis en –betrokkenheid ontwikkel en noem dat dit die moeite werd is om mense te help, te ondersteun en ‘n pad saam met hulle te stap, want dit is die Wil van God.   

 

PAST 222 Ekskursie 2019 – Potchefstroom Correctional Services

Op Dinsdag 13 Augustus 2019 het Prof Fazel Ebrihiam Freeks weer eens saam met sy Pastorale Beradingstudente ‘n ekskursie Korrektiewe Dienste in Potchefstroom onderneem. Die vroue gevangenes was baie opgewonde en het die studente se deelname en belangstelling baie waardeer. Die temas wat by vanjaar se ekskursie behandel is was onder meer: die belangrikheid van tyd; veerkragtigheid; vergifnis; ‘n verhouding met God en die waarde en waardigheid van ‘n mens. Die studente het hierdie geleentheid om met die gevangenes te werk en so ondervinding op te doen, baie waardevol gevind. Die ekskursie het nie net daaroor gegaan om gevangenes te motiveer, inspireer en aan te moedig nie, maar dit was ook ‘n baie emosionele ervaring vir beide gevangenes en studente.

 

Sosiale Media