Kampuskoördineerders

  Prof Alfred Brunsdon

  Professor, Fakulteitskoördineerder: Onderrig en Leer, Subprogramleier Prakties-Teologiese Perspektiewe.
  +27 18 389 2666
  alfred.brunsdon@nwu.ac.za
  Gebou A2a, Kantoor G02, Mahikeng
  PhD - C2 NNS-gegradeerde navorser

  Prof Vhumani Magezi

  Subprogramleier: Publieke Praktiese Teologie en die Burgerlike Samelewing
  +27 16 910 3453
  vhumani.magezi@nwu.ac.za
  Gebou A16, Kantoor G43, Vanderbijlpark
  PhD - C2 NNS-gegradeerde navorser
  Navorsingsfokus: openbare pastorale sorg, kerk en ontwikkeling, en MIV en gesondheid

Skool Direkteure

  Dr Godwin Mushayabasa

  Senior Lektor & Direkteur van Antieke Tale en Teks Studies
  +27 18 299 1609
  Godwin.Mushayabasa@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G15, Potchefstroom
  PhD in Semitiese Tale - C3 NNS-gegradeerde navorser
  Biblical Hebrew Linguistics, Peshitta (Ezekiel, Old Syriac Gospels), Cognitive Linguistics and Frame Semantics, Textual Criticism

  Prof Amanda du Plessis

  Medeprofessor & Direkteur: Skool vir Predikantsopleiding en Leierskap
  +27 18 299 1600
  amanda.duplessis@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G05, Potchefstroom
  PhD

Navorsingsdirekteure

  Prof Risimati Hobyane

  Navorsingsdirekteur: Antieke Tale
  +27 18 299 1531
  risimati.hobyane@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G11, Potchefstroom
  Rating: NRF-Y2
  New Testament (Johannine Studies) and Septuagint Studies

  Prof Ferdi Kruger

  Direkteur: ERT
  +27 18 299 1592
  ferdi.kruger@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G12, Potchefstroom
  ThD - C2 - NNS-gegradeerde navorser