Oorsig


Teologie op Reformatoriese grondslag

Die M & D-programme van die Fakulteit Teologie van die Noordwes-Universiteit fokus op goeie in diepte navorsing op meesters- en doktorale vlak. Teologie word vanuit die vertrekpunt van die gesagvolheid van die Bybel as Woord van God beoefen. Alle vooronderstellings (insluitend ons eie) word krities-wetenskaplik oorweeg.

Ons geniet dit om saam met ons studente van regoor die wêreld te werk.

 

Teologie

1Timoteus 2:3-4 - So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

 

Hoe gemaak?


Die volgende opnames sal van hulp wees met jou studies:

 

Writing and Guidance of a research proposal Part 1

Writing and Guidance of a research proposal Part 2

Writing and Guidance of a research proposal Part 2b

Writing and Guidance of a research proposal Part 2c

From research proposal to writing a thesis Part 3

From research proposal to writing a thesis Part 3b

 

Sub-programme


 

Navorsingsentiteite


Ontdek meer...


 

Opkomende gebeurtenisse

 

 

 

 

 

 

Sosiale Media