Bibliologiese Perspektiewe

Die studie van eksegetiese, hermeneutiese en openbaringshistoriese aspekte van die Ou en Nuwe Testament.

Fokus:

  • 'n Motivering waarom die onderwerp en studie noodsaaklik en relevant is binne die fokus van die Bibliogiese Perspektiewe (Ou en Nuwe Testament; Hermeneutiek).
  • 'n Kort literatuurstudie wat die onderwerp en motivering ondersteun, met gepaardgaande verwysingslys.
  • 'n Voorgestelde titel.
  • 'n Kort beskrywing van 'n voorgestelde metodologie, met verwysings.

Subprogram-bestuurder: