Kontakpersone vir Teologie Meesters en Doktorale Programme op al 3 Kampusse

 

Fase 1: Aansoeke, Toelatings, Beurse, Registrasies en Herregistrasie

Aansoeke, Toelatings en Registrasies

Antoinett.Moerdyk@nwu.ac.za

 

Fakulteit Nagraadse Beurse

Mandi.Dry@nwu.ac.za

 

Hoërgrade Potchefstroom

Melleney.CampbellJacobs@nwu.ac.za

 

Hoërgrade Mahikeng

Dipuo.Maseng@nwu.ac.za

 

Hoërgrade Vaal

Jenny.vanderWalt@nwu.ac.za

 

Fase 2: Titelregistrasie en Etiese Klaring

 

Fakulteit M en D Kantoor

Tienie.Buys@nwu.ac.za

 

Hoërgrade Potchefstroom

Godfrey.Rapheso@nwu.ac.za

 

Hoërgrade Mahikeng

Eddy.Masemole@nwu.ac.za

 

Hoërgrade Vaal

Petro.vanRhyn@nwu.ac.za

 

Fase 3: Indiening

 

Fakulteit M en D Kantoor

Annelize.Liebenberg@nwu.ac.za

 

Hoërgrade Potchefstroom

Godfrey.Rapheso@nwu.ac.za

 

Hoërgrade Mahikeng

Tlotlo.Makhetha@nwu.ac.za

 

Hoërgrade Vaal

Jenna.Wilson@nwu.ac.za

 

Subprogramme

 

Antieke Tale

Nicolas.Allen@nwu.ac.za

 

Bibliologiese Perspektiewe

Albert.Coetsee@nwu.ac.za

 

Ekklesiologiese Perspektiewe

Manitza.Kotze@nwu.ac.za

 

Ekumeniese Perspektiewe

Francois.Muller@nwu.ac.za

 

Missiologiese Perspektiewe

Naas.Ferreira@nwu.ac.za

 

Morele Ontwikkeling van die Samelewing

Riaan.Rheeder@nwu.ac.za

 

Prakties-Teologiese Perspektiewe

Alfred.Brunsdon@nwu.ac.za

 

 

  Me Annelize Liebenberg

  Hoër Grade Assistent
  +27 18 299 1910
  Annelize.Liebenberg@nwu.ac.za
  Gebou K23 Kantoor G05 Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  BTH

  Mev Jennifer Kalanko

  Hoër Grade Assistent
  +27 18 299 1375
  Jennifer.Kalanko@nwu.ac.za
  Gebou K23 Kantoor G04, Potchefstroom

  Mej Mandi Dry

  Administratiewe Assistent / M&D Beurs koördineerder
  +27 16 910 3077
  Mandi.Dry@nwu.ac.za
  Gebou 11b, Kantoor G08, Vanderbijlpark

  Mev Tienie Buys

  Hoër Grade Assistent
  +27 18 299 1845
  Tienie.Buys@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G11, Potchefstroomkampus, Potchefstroom