Fokus: ’n Intra- en interdissiplinêre benadering tot navorsing om die ontwikkeling van die samelewing van (Suid-) Afrika met betrekking tot die rol en belang van Afrika-spiritualiteit en leierskap te bevorder. Die onderskeie dissiplines wat aan hierdie sub-program deelneem is verskillende teologiese dissiplines, Inheemse Kennisstelsels, Gemeenskapsonwikkelingstudies, en Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe.

Subprogramleier: Dr Philip du Toit

epos: philip.dutoit@nwu.ac.za

Doelwitte:

  • Om ’n holistiese bydrae tot die Afrikanisering/dekolonisasie van die kurrikulum van die onderskeie dissiplines in die program te maak.
  • Om tot die dialoog met die onderskeie vorms van spiritualiteit in Afrika toe te tree, insluitend kerklike bedienings, Afrika-geïnisieerde kerke, Afrika-pentekostalisme en Neo-pentekostalistiese onafhanklike kerke.
  • Om die invloed en impak van Afrika-spiritualiteit op die ontwikkeling van die Afrika-samelewing vas te stel.
  • Om die invloed en impak van Afrika-spiritualiteit van die leiers in Afrika vas te stel.

Projekte:

  1. Afrika-leierskap en spiritualiteit.
  2. Die vestiging van gesamentlike interdissiplinêre navorsing.
  3. Die invloed van spiritualiteit op die samelewing van (Suid-) Afrika.
  4. Die sosio-ekonomiese invloed van spiritualiteit in Afrika-organisasies.