Navorsingskantoor:

elmien.scott@nwu.ac.za +27 18 299 1607

 

Posadres:

Bussie 147
Fakulteit Teologie
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Privaatsak X6001
Potchefstroom
2520

Fisiese Adres:

Molenstraat 68
Teologie Gebou, K23
Potchefstroom