Fokus: Historiese studies van die Kerk, haar dogma en orde

Subprogramleier: Prof Johannes Smit

e-pos: johannes.smit@nwu.ac.za

Doelwitte:

Om die geskiedenis te beskryf van die Teologiese Skool Potchefstroom (1970-2018), die GKSA en ander kerke;

Om dogmatiese studies te onderneem wat Calvyn-navorsing insluit;

Om kerkregtelike perspektiewe te bied vir die kerk in die huidige Samelewing.