Die fokus van die Subgroup Praktiese Teologie is:

volhoubare, kritiese teologiese refleksie op die handelinge van die kerk en geloofsgemeenskap binne die Suid Afrikaanse konteks met die oog op geloofwaardige deelname aan die Missio Dei binne die veranderende globale konteks.

 

Die doel is om:

eietydse praktiese-teologiese perspektiewe vanuit ‘n Reformatoriese paradigma te bied wat op die ontwikkeling van die kerk en gemeenskap binne die Suid Afrikaanse en Afrika konteks gemik is.