Dr Aaron Muswubi

  Senior Lektor
  +27 18 299 1840
  aaron.muswubi@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 104, Potchefstroom
  PhD

  Prof Albert Coetsee

  Medeprofessor, Senior Lektor & Subprogramleier: Bibliologiese Perspektiewe
  +27 18 299 1606
  albert.coetsee@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor G08, Potchefstroom
  PhD

  Dr Aldred Genade

  Senior Lektor
  +27 18 299 1605
  aldred.genade@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 114, Potchefstroom
  PhD
  Retoriese Kritiek (NT), Kontekstuele Hermeneutiek, Titusboek

  Prof Alfred Brunsdon

  Professor, Fakulteitskoördineerder: Onderrig en Leer, Subprogramleier Prakties-Teologiese Perspektiewe.
  +27 18 389 2666
  alfred.brunsdon@nwu.ac.za
  Gebou A2a, Kantoor G02, Mahikeng
  PhD - C2 NNS-gegradeerde navorser

  Prof Amanda du Plessis

  Medeprofessor & Direkteur: Skool vir Predikantsopleiding en Leierskap
  +27 18 299 1600
  amanda.duplessis@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G05, Potchefstroom
  PhD

  Dr At Lamprecht

  Senior Lektor & Programleier: BA & BA Hons in Antieke Tale
  +27 18 285 2352
  at.lamprecht@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 109, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  PhD
  Biblical Hebrew semantics, Biblical Aramaic, Spatial Cognition (Death metaphor in the Hebrew Bible), Cognitive Concepts in the Book of Job

  Mej Carli Rautenbach

  Lektor
  +27 18 285 2741
  Carli.Rautenbach@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 207, Potchefstroom
  MA, BA & BTh
  Koine -, Klassieke -, & Hellenistiese Grieks; Vroeë Christelike literatuur; Retoriek; Vertaling; Teologie Nuwe Testamentiese Studies; Hebreeus (insluitend Aramees, Ugarities en Siries)

  Dr Chris van der Walt

  Senior Lektor
  +27 18 299 1027
  chris.vanderwalt@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor G08, Potchefstroom
  PhD

  Dr Christopher Magezi

  Senior Lektor
  +27 18 389 2430
  24794376@nwu.ac.za
  Gebou A2, Kantoor G08, Mahikeng
  PhD

  Dr Elma Cornelius

  Seniorlektor; Program Leier: BA Pastorale Psigologie
  +27 16 910 3594
  Elma.Cornelius@nwu.ac.za
  Gebou A16, Kantoor G05, Vanderbijlpark
  DPhil in Godsdiensstudies
  Teologie: Nuwe Testament; Retoriese kritiek: Nuwe Testament, Spirituele Intelligensie, Antieke tekste as lokusse van magsmisbruik

  Prof Fazel Freeks

  Mede-Professor & Koördineerder: Gemeenskapsverbintenis
  +27 18 299 4225
  fazel.freeks@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 117, Potchefstroom
  PhD

  Prof Ferdi Kruger

  Direkteur: ERT
  +27 18 299 1592
  ferdi.kruger@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G12, Potchefstroom
  ThD - C2 - NNS-gegradeerde navorser

  Dr Francois Muller

  Subprogramleier: Ekumeniese Perspektiewe
  +27 18 285 2350
  muller.francois@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 210, Potchefstroom
  PhD

  Prof Francois Viljoen

  Professor: Nuwe Testament
  +27 18 299 1842
  viljoen.francois@nwu.ac.za
  Gebou K1, Kantoor G06, Potchefstroom
  ThD - C2 NNS-gegradeerde navorser

  Prof Gideon Kotze

  Navorsingsprofessor
  +27 18 299 1839
  kotze.gideon@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 116, Potchefstroom
  DTh, NRF-C1
  Textual criticism, Dead Sea scrolls, Septuagint Studies, Ancient Near Eastern languages and cultures

  Dr Godwin Mushayabasa

  Senior Lektor & Direkteur van Antieke Tale en Teks Studies
  +27 18 299 1609
  Godwin.Mushayabasa@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G15, Potchefstroom
  PhD in Semitiese Tale - C3 NNS-gegradeerde navorser
  Biblical Hebrew Linguistics, Peshitta (Ezekiel, Old Syriac Gospels), Cognitive Linguistics and Frame Semantics, Textual Criticism

  Dr Hannelie Yates

  Senior Lektor: Praktiese Teologie & Programleier: HA Hons
  +27 18 299 1026
  hannelie.yates@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 205, Potchefstroom
  PhD

  Prof Hans van Deventer

  Professor
  +27 16 910 3464
  hans.vandeventer@nwu.ac.za
  Gebou A16, Kantoor G07, Vanderbijlpark
  Rating: NRF-C2
  Boek van Daniel (Hebrew Bible), Hermeneutiek

  Prof Henk Stoker

  Medeprofessor & Programleier: BDiv & BTh Hons
  +27 18 299 1596
  Henk.Stoker@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor G11, Potchefstroom

  Prof Jaco Gericke

  Mede-professor
  +27 16 910 3399
  jaco.gericke@nwu.ac.za
  Gebou A16, Kantoor G08, Vanderbijlpark
  Rating: NRF-C2
  Philosophy of religion/philosophical theology in the history of HB/OT interpretation, New developments in philosophical-theological/religious approaches to the HB/OT, Reception of the HB/OT in the history of philosophical theology/philosophy of religion

  Dr Johan Steenkamp

  Senior Lektor
  +27 18 285 2374
  johan.steenkamp@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 113, Potchefstroom
  PhD
  Latin Literature, Classical Reception, Roman and Hellenistic Historiography

  Prof Johannes Smit

  Subprogramleier: Ekklesiologiese Perspektiewe
  +27 18 299 1093
  johannes.smit@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 112, Potchefstroom
  PhD

  Dr Lekgetho Moretsi

  Lektor
  +27 18 299 1843
  lekgetho.moretsi@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor G09, Potchefstroom
  Semitic Languages (Hebrew, Syriac), Translation Technique, Psalms (Book 3), Early Prophets

  Dr Lynton Boshoff

  Lektor
  +27 18 299 1604
  lynton.boshoff@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 105, Potchefstroom
  DPhil Classical Languages & Literature
  Latin poetry of Late Antiquity & the Early Middle Ages, The Post-Roman West, Reception of Antiquity

  Prof Manitza Kotzé

  Medeprofessor: Dogmatologie & Programleier: MTh programme
  +27 18 299 4081
  manitza.kotze@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor104, Potchefstroom
  PhD - C2 NNS-gegradeerde navorser

  Prof Marius Nel

  Navorsingsprofessor
  +27 18 299 1591
  marius.nel@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 110, Potchefstroom
  PhD - C2 - NNS-gegradeerde navorser

  Dr Naas Ferreira

  Senior Lektor
  +27 18 299 1848
  naas.ferreira@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 206, Potchefstroom
  DMin

  Prof Nico Vorster

  Navorsingsprofessor
  +27 18 299 1023
  nico.vorster@nwu.ac.za
  Building K23, Office 115, Vanderbijlpark
  ThD - C2 - NNS-gegradeerde navorser

  Prof Philip du Toit

  Medeprofessor & Subprogramleier: African Spiritualities and Leadership
  +27 18 389 2824
  philip.dutoit@nwu.ac.za
  Gebou A2a, Kantoor G03A, Mahikeng
  C3 - NNS-gegradeerde navorser
  New Perspectives on Paul; Paul in Judaism; Identity; Christian Zionism; Messianic Judaism.

  Prof Pierre Jordaan

  Professor: Grieks
  +27 18 299 1602
  pierre.jordaan@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 107, Potchefstroom
  Rating: NRF-C2
  Septuagint and Cognate Studies

  Mej Retha Kruger

  Lektor
  018 299 1967
  28701739@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 208, Potchefstroom
  PhD-kandidaat in Antieke Tale en Teksstudies met spesialisering in Semitiese studies
  Antieke kulture, Bybelse Hebreeus, Boek van Job, Semantiek en Pragmatiek, Ou Nabye Oosterse studies, Semitiese tale

  Prof Riaan Rheeder

  Professor & Subprogramleier: Morele vernuwing van die Samelewing & Programleier: BTh Hons
  +27 18 299 1654
  riaan.rheeder@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 209, Potchefstroom
  ThD - C2 - NNS-gegradeerde navorser

  Prof Risimati Hobyane

  Navorsingsdirekteur: Antieke Tale
  +27 18 299 1531
  risimati.hobyane@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G11, Potchefstroom
  Rating: NRF-Y2
  New Testament (Johannine Studies) and Septuagint Studies

  Prof Rudy Denton

  Medeprofessor & Subprogramleier: Missiologiese Perspektiewe
  +27 18 285 2375
  rudy.denton@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 118, Potchefstroom
  DDiac
  Praktiese Teologie & Missiologie

  Dr Sarel van der Walt

  Senior Lektor
  +27 18 299 1601
  sarel.vanderwalt@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 111, Potchefstroom
  PhD

  Me Sheurl Davis-Esterhuizen

  Junior Lektor: Ou Testament
  +27 18 389 2666
  sheurl.davis@nwu.ac.za
  Gebou A2, Kantoor G10, Mahikeng
  MTh

  Ds Thabang Mofokeng

  Senior Lektor
  +27 18 299 2245
  thabang.mofokeng@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 211, Potchefstroom

  Prof Vhumani Magezi

  Subprogramleier: Publieke Praktiese Teologie en die Burgerlike Samelewing
  +27 16 910 3453
  vhumani.magezi@nwu.ac.za
  Gebou A16, Kantoor G43, Vanderbijlpark
  PhD - C2 NNS-gegradeerde navorser
  Navorsingsfokus: openbare pastorale sorg, kerk en ontwikkeling, en MIV en gesondheid

  Dr Zukile Ngqeza

  Lektor in Ou Testament
  018 389 2698
  Zukile.Ngqeza@nwu.ac.za
  Gebou A2(a), G01, Mahikeng
  MTh