Dr Hennie Goede

  Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Teologie
  +27 18 285 2496
  hennie.goede@nwu.ac.za
   Gebou K23, Kantoor G09, Potchefstroomkampus
  PhD
  Grieks, Nuwe Testament Studies, Hermeneutiek

  Mev Eve Scorgie

  Senior Bestuursassistent vir die Dekaan
  +27 18 299 1084
  eve.scorgie@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G17a

  Mnr Christo Louw

  e-Leer Tegnoloog
  +27 18 299 1855
  christo.louw@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 118
  BTh & Hons BA in Teologie

  Mev Esmé Brazer

  Fakulteit Rekenmeester
  +27 18 299 1844
  esme.brazer@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 101

  Mev Antoinett Moerdyk

  Administratiewe Bestuurder
  +27 18 299 1847
  Antoinett.Moerdyk@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G03