Mahikeng

Kontak Persoon: 
Prof Afred Brunsdon

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Mahikengkampus
Fakulteit Teologie
Privaatsak X2046
Mmabatho
2745

Fisiese adres:
Gebou A2(a), G02
Noordwes-Universiteit
Mahikengkampus
Hoek van Albert Luthuli en Universiteit Pad
Mmabatho
2745

Tel:   (+27 18) 389-2666
Sel: (+27 82) 583 7018

E-pos: alfred.brunsdon@nwu.ac.za

Potchefstroom

Kontak Persoon:
Mev Antoinett Moerdyk

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Fakulteit Teologie
Privaatsak X6001
Potchefstroom
2520

Fisiese adres::
Gebou K23 G03
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Molenstraat
Potchefstroom
2531

Tel:   (+27 18) 299-1847

E-pos: antoinett.moerdyk@nwu.ac.za

Vanderbijlpark

Kontak Persoon:
Prof Vhumani Magezi

Posadres:
Noordwes-Universiteit
Vanderbijlparkkampus
Fakulteit Teologie
Posbus 1174
Vanderbijlpark
1900

Fisiese adres:
Gebou 11B G43
Noordwes-Universiteit
Vanderbijlparkkampus
Van Eck-boulevard
Vanderbijlpark
1900

Tel:   (+27 16) 910-3453

E-pos: vhumani.magezi@nwu.ac.za