Baccalaureus Theologiae met Pastorale Begeleiding en Psigologie
 

Kode:  3DD H01 T301P

Jaarboek


Afleweringspunt: Potchefstroom - Kontak (Engels & Afrikaans)

 

Program-uitkomste:

a) Die student sal ‘n begrip vir die ontwikkeling en funksionering van die mens binne die diverse sosiale konteks ontwikkel
b) Die student sal ‘n begrip en toepassing van ‘n geldige verklaring van die Bybel en die toepassing van hierdie verklaring in berading en in die beoordeling van etiese vraagstukke toepas
c) Die student sal in staat wees om bogenoemde kennis in berading te kan toepas ten einde menslike funksionering te optimaliseer.

 

Year level 1 / Jaarvlak 1

Year level 2 / Jaarvlak 2

Year level 3 / Jaarvlak 3

First semester / Eerstesemester

First semester Eerstesemester

First semester Eerstesemester

Module Code

Modulekode

Core

Kern

Cr

Kr

Module Code

Modulekode

Core

Kern

Cr

Kr

Module Code

Modulekode

Core

Kern

Cr

Kr

NTES112

H

12

NTES212

H

8

NTES313

H

8

OTES112

H

12

OTES212

H

8

OTES313

H

8

PSYC111

H

12

PAST213

H

16

PAST311

H

16

TEOL111

H

8

PSYC211

H

16

PSYC311

H

16

 

 

 

PSYC212

H

16

PSYC312

H

16

 

 

 

 

 

 

WVLS314

X

12

Total 1st semester

Totaal 1ste semester

 

44

Total 1st semester

Totaal 1ste semester

 

64

Total 1st semester

Totaal 1ste semester

 

76

Year level 1 / Jaarvlak 1

Year level 2 / Jaarvlak 2

Year level 3 / Jaarvlak 3

Second semester / Tweede semester

Second semester / Tweede semester

Second semester / Tweede semester

Module Code

Modulekode

Core

Kern

Cr

Kr

Module Code

Modulekode

Core

Kern

Cr

Kr

Module Code

Modulekode

Core

Kern

Cr

Kr

ALDE/A122

X

12

NTES222

H

8

NTES323

H

8

ETIE121

H

8

OTES222

H

8

OTES323

H

8

KDSG121

H

8

PAST222

H

12

PSYC321

H

16

NTES123

H

12

PSYC221

H

16

PAST321

H

16

OTES122

H

12

WVCS221

X

12

PSYC322 (Additional)

 

 

PAST122

H

12

 

 

 

PAST323 (Additional)

 

 

PSYC121

H

12

 

 

 

 

 

 

Total 2nd semester

Totaal 2de semester

 

76

Total 2nd semester

Totaal 2de semester

 

56

Total 2nd semester

Totaal 2de semester

 

48

Total year level 1

Totaaljaarvlak 1

 

120

Total year level 2

Totaaljaarvlak 2

 

120

Total year level 3

Totaaljaarvlak 3

 

124

Total credits for the curriculum / Totale krediete vir die kurrikulum