Dr Aaron Muswubi

  Senior Lektor
  aaron.muswubi@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor 212, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  PhD

  Dr Albert Coetsee

  Senior Lektor_Subprogramleier: Bibliologiese Perspektiewe
  +27 18 299 1606
  albert.coetsee@nwu.ac.za
  Gebou K11, Office G08, Potchefstroom Campus, Potchefstroom
  PhD

  Prof Alfred Brunsdon

  Kampus Koordineerder : Onderrig & Leer
  +27 18 389 2666
  alfred.brunsdon@nwu.ac.za
  Gebou A2, Kamer G01, Mahikeng
  PhD

  Prof Amanda du Plessis

  Medeprofessor
  +27 18 299 1600
  amanda.duplessis@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor 102, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Dr Chris van der Walt

  Senior Lektor
  +27 18 299 1027
  chris.vanderwalt@nwu.ac.za
  Gebou A2a, Kantoor G08, Potchefstroom
  PhD

  Dr Christopher Magezi

  Senior Lektor
  magezichristopher@gmail.com
  Gebou A2, Kantoor G08, Mahikeng
  PhD

  Dr Elma Cornelius

  Seniorlektor; Program Leier: BA Pastorale Psigologie
  +27 16 910 3594
  Elma.Cornelius@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G05, Vanderbijlparkkampus, Vanderbijlpark
  DPhil in Religious Studies
  Teologie: Nuwe Testament

  Prof Fazel Freeks

  Subprogramleier: Praktiese Teologie
  +27 18 299 4225
  fazel.freeks@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 103, Potchefstroom
  PhD

  Prof Ferdi Kruger

  Direkteur: ERT
  +27 18 299 1592
  ferdi.kruger@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G12, Potchefstroom
  ThD
  C2 - NNS-gegradeerde navorser

  Dr Francois Muller

  Subprogramleier: Ekumeniese Perspektiewe
  +27 18 285 2350
  muller.francois@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 210, Potchefstroom
  PhD

  Prof Francois Viljoen

  Professor: Nuwe Testament
  +27 18 299 1842
  viljoen.francois@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 117, Potchefstroom
  ThD
  C2 - NNS-gegradeerde navorser

  Dr Hannelie Yates

  Senior Lektor: Praktiese Teologie
  +27 18 299 1026
  hannelie.yates@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 205, Potchefstroom

  Prof Hans van Deventer

  Navorsingsdirekteur: Antieke Tale
  +27 16 910 3464
  hans.vandeventer@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G07, Vaalkampus, Vanderbijlpark
  Rating: NRF-C2
  Boek van Daniel (Hebrew Bible), Hermeneutiek

  Prof Henk Stoker

  Medeprofessor
  +27 18 299 1596
  Henk.Stoker@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor G11, Potchefstroom

  Dr Hennie Goede

  Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Teologie
  +27 18 285 2496
  hennie.goede@nwu.ac.za
   Gebou K23, Kantoor G17(b), Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  PhD
  Grieks, Nuwe Testament Studies, Hermeneutiek

  Prof Johannes Smit

  Subprogramleier: Ekklesiologiese Perspektiewe
  +27 18 299 1093
  johannes.smit@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 112, Potchefstroom
  PhD

  Dr Lekgetho Moretsi

  Lektor
  +27 18 299 1843
  lekgetho.moretsi@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor G09, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  Semitic Languages (Hebrew, Syriac), Translation Technique, Psalms (Book 3), Early Prophets

  Dr Manitza Kotzé

  Senior Lektor: Dogmatologie
  +27 18 299 4081
  manitza.kotze@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor104, Potchefstroom
  PhD

  Dr Naas Ferreira

  Subprogramleier: Missiologiese Perspektiewe
  +27 18 299 1848
  naas.ferreira@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 206, Potchefstroom
  DMin

  Mev Nardine Bothma

  Voorgraadse Assistent
  +27 18 299 1862
  nardine.bothma@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor G07, Potchefstroom

  Prof Nico Vorster

  Navorsingsprofessor
  +27 18 299 1023
  nico.vorster@nwu.ac.za
  Building K23, Office 115, Vanderbijlpark
  ThD
  C2 - NNS-gegradeerde navorser

  Dr Philip du Toit

  Senior Lektor_Subprogramleier: African Spiritualities and Leadership
  +27 18 389 2824
  philip.dutoit@nwu.ac.za
  Gebou A2a, Kantoor G03A, Mahikengkampus, Mahikeng
  C3 - NNS-gegradeerde navorser
  New Perspectives on Paul; Paul in Judaism; Identity; Christian Zionism; Messianic Judaism.

  Prof Riaan Rheeder

  Subprogramleier: Morele hernuwing van die Samelewing
  +27 18 299 1654
  riaan.rheeder@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 209, Potchefstroom
  ThD
  C2 - NNS-gegradeerde navorser

  Prof Risimati Hobyane

  Direkteur: Skool vir Antieke Taal- en Teksstudie; Medeprofessor
  +27 18 299 1531
  risimati.hobyane@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G15, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  Rating: NRF-Y2
  New Testament (Johannine Studies) and Septuagint Studies

  Dr Sarel van der Walt

  Senior Lektor
  +27 18 299 1601
  sarel.vanderwalt@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 111, Potchefstroom
  PhD

  Me Sheurl Davis

  Junior Lektor: Ou Testament
  +27 18 389 2666
  24228583@nwu.ac.za
  Gebou A2, Kantoor G10, Mahikeng
  MTh

  Ds Thabang Mofokeng

  Senior Lektor
  +27 18 299 2245
  thabang.mofokeng@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 211, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Prof Vhumani Magezi

  Subprogramleier: Publieke Praktiese Teologie en die Burgerlike Samelewing
  +27 16 910 3453
  vhumani.magezi@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G43, Vanderbijlpark
  PhD
  C2 - NNS-gegradeerde navorser