Oorsig

Historiese studies van die Kerk, haar dogmatiek en Kerkorde.

Toelatingsvereistes

Plekke van aanbieding

  • Potchefstroom, Mahikeng en Vanderbijlpark

Loopbaanmoontlikhede

  • GKSA-bediening
  • AGS-bediening
  • Charismatiese kerke

Kontakbesonderhede vir meer inligting