NWU Teologie - AGS Pastoor Opleiding

 

Studente wat hulle wil bekwaam vir die geordende bediening binne die AGS, moet die AGS kontak by studentservices@afm-ags.org of 012 644 0490. 

 

 

Studente wat hulle wil bekwaam vir die geordende bediening binne die AGS, moet die BTh in Kerklike Bediening (met keusemodules) voltooi.

 

Kode: 3DF H01   T301M - Mahikeng

           3DG H01   T301P - Potchefstroom

Jaarboek

 

Program-uitkomste:

Studente wat die BTh in Christelike Bediening verwerf, is in staat om grootliks selfstandig die volgende te doen:   

a) effektief te funksioneer in fasette van een of meer van die volgende: die geldige verklaring en toepassing van die Bybel (met hulpmiddels), Kerkbediening, pastorale berading, etiese oriëntering en waardevestiging, gemeenskapsontwikkeling 

b) in ‘n multikulturele en internasionale konteks te funksioneer

c) te registreer vir die Honneurs BA Teologie.

 

Samestelling van kurrikulum:

BTh in Christian Ministry (with electives) for AFM students 

First Year

Second  Year

Third  Year

Year module

Cr

Year module

Cr

   

GRKS 172

Greek Language Competency

16

SEMT272

Biblical Hebrew Linguistic Skill

16

   

Sem 1

Sem 1

Sem 1

Module Code

Cr

Module Code

Cr

Module Code

Cr

ALDE111

Introduction to Academic Literacy

12

MISS211

The Meeting of Mission and Theology

8

NTES313

General Epistles & Hebrews

8

NTES112

Introduction to New Testament: History and General Canonics

12

NTES212

The Synoptic Gospels

8

OTES313

Wisdom Literature and Psalm

8

OTES112

Introduction to the Old Testament: Origin and Structure

12

OTES212

The Former Prophets

 

8

ETIE311

Topical ethical themes

 

16

TEOL111

Introduction to Theology

8

 

 

 

 

 

 

Select 1 from:

 

Select 2 from:

 

 

 

DOGM211

Doctrine of Revelation to Doctrine of Sin

16

KDSG311

South African Church, Dogma and Missions History (Pentecostal history)

16

   

 

     
       

PAST311

Pastoral Cases in Counselling

16

 

Sem 2

Sem 2

Sem 2

Module Code

Cr

Module Code

Cr

Module Code

Cr

ALDE122

Academic Literacy

12

HOML221

Scriptural Basis of Homiletics

12

HERM322

Introduction to Theological Hermeneutics

12

NTES123

Introduction to Exegesis of the Bible

12

NTES222

Acts and the Pauline Epistles

8

DOGM321

Calvin’s Institutes

8

OTES122

Introduction to the Pentateuch

12

OTES222

Introduction to the Interpretation of the Latter Prophetic Books

8

NTES323

Johanine Writings, Apocalyptism and Revelation

8

ETIE121

Fundamentals of Ethics

8

WVCS222

Understanding the Cultural World

12

OTES323

Special Themes: The Old Testament and Ministry

8

KDSG121

Fundamentals of Church, Dogma and Missions History

8

 

 

PAST323

Pastoral Counselling in Practise

12

PAST121

Pastoral studies: Biblical Counselling

8

 

 

 

 

 

 

Select 1 from:

 

Select 2 from:

 

 

 

DOGM221

Christology to Eschatology

16

 

 

 

 

 

 

MISS321

Missiology: Communicating the Gospel and Planting Churches

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITK322

Elements of Liturgics

16

TOTAL 1st year

120

TOTAL 2nd  year

112

TOTAL 3rd  year

144

                   

 

 

 

TOTAL

376