Oorsig

Theology on Reformational foundation

Die M & D-programme van die Fakulteit Teologie van die Noordwes-Universiteit fokus op goeie in diepte navorsing op meesters- en doktorale vlak. Teologie word vanuit die vertrekpunt van die gesagvolheid van die Bybel as Woord van God beoefen. Alle vooronderstellings (insluitend ons eie) word krities-wetenskaplik oorweeg.

Ons geniet dit om saam met ons studente van regoor die wêreld te werk.

 

Teologie

1Timoteus 2:3-4 - So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser,wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

 

Hoe om aansoek te doen?

1.Aansoeke

2.Riglyne

3.Beurs Riglyne

 

 

Sub-programme

 

Navorsingsentiteite

Ontdek meer...

Opkomende gebeurtenisse

Voorgraadse Opedag 5 Mei 2018

Bisa Opedag 9-16 Julie 2018

 

 

Gradeplegtighede

Mei 2018

September 2018

Oktober 2018