Oorsig

Die Fakulteit Teologie van die Noordwes-Universiteit beoefen Teologie as wetenskap op Reformatoriese grondslag. Dit sluit in die erkenning dat die geskrewe  Woord van God, die Bybel, onder die inspirasie van die Heilige Gees ontstaan het, en dat dit gesagvol is. Op bogenoemde grondslag word alle (insluitend eie) paradigmas voortdurend krities en Reformerend bestudeer, en word personeel en studente van ander teologiese oortuigings wat hierdie Reformatoriese grondslag en inklusiewe benadering respekteer, geakkommodeer.

 (Lees meer)

 

Studierigtings

 

 

Navorsing

 

Gemeenskapsverbintenis

Die Vaderskap Opleidings- en Toerustingsprogram en Projek: ‘n Lewe met meer betekenis as ‘n lewe agter ysterstawe ten opsigte van die Fakulteit Teologie se Gemeenskapsverbintenis

Die Vaderskap Opleidings- en Toerustingsprogram met die projek: ‘n Lewe met meer betekenis as ‘n lewe agter ysterstawe is een van die Fakulteit Teologie se gemeenskapsverbintenis programme en projekte. Hierdie program en projek word deur Fazel Freeks aangebied en bestuur by die Potchefstroomse Korrektiewe Dienste ook bekend as die Terugsending en Aanhouding Fasiliteit. Die Fakulteit se betrokkenheid en samwerking met die Fakulteit Opvoedingswetenskappe (Afstandsonderrig) ten opsigte van gemeenskapsverbintenis is transdissiplinêr van aard. Fazel Freeks en Suegnet Smit dryf nie net die program en projek nie, maar tree albei op as mentors vir die gevangenes. As gevolg van die Vaderskapsprogram werk Teologie ook saam met FAMSA (Families Suid-Afrika) wat ‘n NWO (nie-winsgewende organisasie) is. Verder is Teologie ook in samewerking met Pastoor H.P (Peter) Africa van die Real Life Assemblies of God, waar Pastoor Peter help met mentorskap onder die gevangenes wat op parool vrygelaat word. Die doelwitte van die Vaderskapsprogram en projek vir 2018, is om die etiese proses te finaliseer sodat met navorsing in die gevangenis begin kan word en om met ander gemeenskappe soos onder andere skole en kerke saam te werk. Gemeenskapsverbintenis en Onderrig en Leer is geïntegreer en die PAST 221 kontak studente van Teologie gaan jaarliks deur middel van ekskursies na die Korrektiewe Dienste om hoop gee en Pastorale begeleiding te doen onder die gevangenes.  

 

Sosiale Media

Komende Gebeure

28-30 Augustus 2019 IASYM (International Association for the Study of Youth Ministry) Conference Call for Papers