Dr Albert Coetsee

  +27 18 299 1606
  albert.coetsee@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 110, Potchefstroom
  PhD
  Subprogramleier: Bibliologiese Perspektiewe

  Dr Aldred Genade

  +27 18 299 1605
  aldred.genade@nwu.ac.za
  K23, kantoor G07b, Potchefstroom
  Phd
  Senior Lektor
LinkedIn

  Prof Alfred Brunsdon

  +27 18 389 2666
  alfred.brunsdon@nwu.ac.za
  Teologie gebou, 234, Mafikeng
  PhD
  Subprogramleier: Prakties-Teologiese Perspektiewe
LinkedIn

  Dr Amanda du Plessis

  +27 18 389 2888
  amanda.duplessis@nwu.ac.za
  Teologie gebou G85-2 , Mafikeng
  Senior Lektor

  Dr At Lamprecht

  +27 18 285 2352
  at.lamprecht@nwu.ac.za
  Building K11, Potchefstroom
  Senior Lektor
LinkedIn

  Dr Chris van der Walt

  +27 18 299 1027
  chris.vanderwalt@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor G10, Potchefstroom
  PhD
  Senior Lektor
LinkedIn

  Dr Elma Cornelius

  +27 16 910 3594
  Elma.Cornelius@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G05, Vaalkampus, Vanderbijlpark
  DPhil in Religious Studies
  Program Leier: BA Pastorale Psigologie
  Teologie: Nuwe Testament

  Prof Fazel Freeks

  +27 18 299 4225
  fazel.freeks@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 103, Potchefstroom
  PhD
  Senior Lektor en Koördineerder: Gemeenskapsbetrokkenheid
LinkedIn

  Prof Ferdi Kruger

  +27 18 299 1592
  ferdi.kruger@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G13, Potchefstroom
  ThD
  Direkteur: ERT
Google Scholar

  Dr Francois Muller

  +27 18 285 2350
  muller.francois@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 210, Potchefstroom
  PhD
  Subprogramleier: Ekumeniese Perspektiewe
LinkedIn

  Prof Francois Viljoen

  +27 18 299 1842
  viljoen.francois@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 117, Potchefstroom
  ThD
  Professor: Nuwe Testament
LinkedIn

  Prof Gert Breed

  +27 18 299 1029
  gert.breed@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor G11, Potchefstroom
  ThD
  Direkteur: Christelike Prediking en Leierskap
LinkedIn

  Prof Gideon Kotze

  +27 18 299 1839
  kotze.gideon@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 116, Potchefstroom
  Mede Professor

  Dr Hannelie Yates

  +27 18 299 1026
  hannelie.yates@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 205, Potchefstroom
  Senior Lektor: Praktiese Teologie
LinkedIn

  Prof Hannes Knoetze

  +27 18 389 2698
  johannes.knoetze@nwu.ac.za
  Teologie Gebou 85, Mafikeng
  PhD
   Kampus koordineerder: Onderrigleer; Mede-Professor, Missiologiese Perspektiewe
LinkedIn
Hans van Deventer

  Prof Hans van Deventer

  +27 16 910 3464
  hans.vandeventer@nwu.ac.za
  Navorsingsdirekteur: Antieke Tale
LinkedIn

  Prof Henk Stoker

  +27 18 299 1596
  Henk.Stoker@nwu.ac.za
  Medeprofessor

  Me Ilse van Rooyen

  +27 18 299
  ilse.vanrooyen@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 105, Potchefstroom
  Lektor
LinkedIn

  Dr Johan Steenkamp

  +27 18 285 2374
  johan.steenkamp@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 113, Potchefstroom
  Senior Lektor
  Latin Poetry, Reception of the Ancient World
Research Gater

  Prof Johannes Smit

  +27 18 299 1093
  johannes.smit@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 112, Potchefstroom
  PhD
  Subprogramleier: Ekklesiologiese Perspektiewe
LinkedIn

  Mnr Lekgetho Moretsi

  +27 18 299 1843
  lekgetho.moretsi@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor, Potchefstroom
  Senior Lektor
LinkedIn

  Dr Manitza Kotzé

  +27 18 299 4081
  manitza.kotze@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor104, Potchefstroom
  PhD
  Senior Lektor: Dogmatologie
LinkedIn

  Prof Marius Nel

  +27 18 299 1591
  marius.nel@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G11, Potchefstroom
  PhD
  Navorsingsleerstoel - Ekumene: Pentekostalisme en Neo-Pentekostalisme
LinkedIn

  Dr Naas Ferreira

  +27 18 299 1848
  naas.ferreira@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 206, Potchefstroom
  DMin
  Subprogramleier: Missiologiese Perspektiewe
LinkedIn

  Prof Nico Vorster

  +27 18 299 1023
  nico.vorster@nwu.ac.za
  Building K23, Office 115, Potchefstroom
  ThD
  Navorsingsprofessor

  Dr Philip du Toit

  +27 18 389 2824
  philip.dutoit@nwu.ac.za
  Teologie gebou 234, Mafikeng
  Senior Lektor, Nuwe Testament
LinkedIn

  Prof Pierre Jordaan

  +27 18 299 1602
  pierre.jordaan@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 107, Potchefstroom
  Professor: Grieks
LinkedIn

  Prof Riaan Rheeder

  +27 18 299 1654
  riaan.rheeder@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 209, Potchefstroom
  ThD
  Subprogramleier: Morele hernuwing van die Samelewing

  Prof Risimati Hobyane

  +27 18 299 1531
  risimati.hobyane@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor114, Potchefstroom
  Medeprofessor
LinkedIn

  Dr Sarel van der Walt

  +27 18 299 1601
  sarel.vanderwalt@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 111, Potchefstroom
  PhD
  Senior Lektor
LinkedIn

  Dr Takalani Muswubi

  +27 18 299 9919
  aaron.muswubi@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 106, Potchefstroom
  PhD
  Senior Lektor
LinkedIn

  Prof Vhumani Magezi

  +27 16 910 3453
  vhumani.magezi@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G43, Vanderbijlpark
  PhD
  Subprogramleier: Publieke Praktiese Teologie en die Burgerlike Samelewing; Fakulteitskoördineerder
LinkedIn