Me Annelize Liebenberg

  +27 18 299 1910
  Annelize.Liebenberg@nwu.ac.za
  Gebou K23 Kantoor G05 Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  BTH
  Hoër Grade Assistent
  Titelregistrasies, Graduandi, Etiekaansoeke & Klaring, Finansies & Begrotings
LinkedIn

  Mev Antoinett Moerdyk

  +27 18 299 1847
  Antoinett.Moerdyk@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G11, Potchefstroom
  Administratiewe Bestuurder

  Mnr Christo Louw

  +27 18 299 1855
  christo.louw@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 118, Potchefstroom
  BTh in Kerklike Bediening, Hons BA in Teologie
  e-Leer Tegnoloog
LinkedIn

  Me Elmien Scott

  +27 18 299 1607
  elmien.scott@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G12, Potchefstroom
  Persoonlike assistent: Navorsingsdirekteur
LinkedIn

  Mev Erika Meyer

  +27 18 299 4082
  erika.meyer@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G13, Potchefstroom
  Senior Voorgraadse Assistent
LinkedIn

  Mev Esmé Brazer

  +27 18 299 1844
  esme.brazer@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 101, Potchefstroom
  Fakulteit Rekenmeester
LinkedIn

  Mev Eve Scorgie

  +27 18 299 1084
  eve.scorgie@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G01, Potchefstroom
  Senior Bestuursassistent vir die Dekaan

  Mev Gerette Lotter

  +27 18 299 1609
  gerette.lotter@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor, Potchefstroom
  Kommitee Koordineerder
LinkedIn

  Mev Jennifer Kalanko

  +27 18 299 1375
  Jennifer.Kalanko@nwu.ac.za
  Gebou K23 Kantoor G04, Potchefstroom
  Hoër Grade Assistent

  Mev Mbali Blaai-Mwale

  +27 16 910 3102
  mbali.blaai@nwu.ac.za
  Gebou 11b, Kantoor G44, Potchefstroom
  Voorgraads en Nagraadse Administrateur & Administratiewe Assistent in Die Navorsings Fokusarea

  Mev Nardine Bothma

  +27 18 299 1862
  nardine.bothma@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor G07, Potchefstroom
  Voorgraadse Assistent

  Dr Petria Theron

  +27 18 285 2036
  petria.theron@nwu.ac.za
  Gebou B11, Kantoor G22, Potchefstroom
  PhD
  Bestuurder:Teologie,Eenheid vir Oop-Afstandsleer
LinkedIn

  Me Tlotlo Makhetha

  +27 18 289 2284
  tlotlo.makhetha@nwu.ac.za
  Algemene Admin Gebou, Kantoor 233, Potchefstroom
  Hoër Grade Administrasie Kantoor & Voorgraads en Nagraadse Administrateur
LinkedIn