Oorsig


Theology on Reformational foundation

Die M & D-programme van die Fakulteit Teologie van die Noordwes-Universiteit fokus op goeie in diepte navorsing op meesters- en doktorale vlak. Teologie word vanuit die vertrekpunt van die gesagvolheid van die Bybel as Woord van God beoefen. Alle vooronderstellings (insluitend ons eie) word krities-wetenskaplik oorweeg.

Ons geniet dit om saam met ons studente van regoor die wêreld te werk.

 

Teologie

1Timoteus 2:3-4 - So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser,wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

 

Hoe om aansoek te doen?


1. Aansoeke

2. Riglyne

3. Beurs Riglyne

 

 

Sub-programme


 

Navorsingsentiteite


Ontdek meer...


 

Opkomende gebeurtenisse

 

 

 

 

 

Gradeplegtighede

Mei 2018

Julie 2018

Oktober 2018

 

Sosiale Media