Oorsig

Teologie op Reformatoriese grondslag

Die Fakulteit Teologie van die Noordwes-Universiteit beoefen Teologie as wetenskap op Reformatoriese grondslag. Dit sluit in die erkenning dat die geskrewe Woord van God, die Bybel, onder die inspirasie van die Heilige Gees ontstaan het, en dat dit gesagvol is. Op bogenoemde grondslag word alle (insluitend eie) paradigmas voortdurend krities en Reformerend bestudeer, en word personeel en student van ander teologiese oortuigings, wat hierdie Reformatoriese grondslag en inklusiewe benadering respekteer, geakkommodeer.

 

Teologie:

1 Timoteus 2:3-4 “So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.”

 

MTh / MA

 • Nuwe Testament
 • Ou Testament
 • Pastorale Studies
 • Homiletiek
 • Kategetiek
 • Liturgiek
 • Missiologie
 • Apologetiek
 • Dogmatiek
 • Etiek
 • Kerk- en Dogma-geskiedenis
 • Kerkreg
 • Grieks
 • Semitiese Tale
 • Latyn      

       

MTh / MA

Spreuke 1:7 “Kennis begin met die dien van die Here; dit is net dwase wat wysheid en opvoeding gering ag.”

 

 

PhD

 • Nuwe Testament
 • Ou Testament
 • Pastorale Studies
 • Homiletiek
 • Kategetiek
 • Liturgiek
 • Missiologie
 • Apologetiek
 • Dogmatiek
 • Etiek
 • Kerk- en Dogma-geskiedenis
 • Kerkreg
 • Grieks
 • Semitiese Tale
 • Latyn

 

PhD

2 Petrus 1:5-8 “En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken.”