Baccalaureus Theologiae met Bybeltale en Bybelvertaling

 

Kode:  3DD H03 T301P

Jaarbook


Afleweringspunt: Potchefstroom - Kontak (English & Afrikaans)

 

Program-uitkomste:

Die student moet in staat wees om, op grond van ‘n basiese inleiding in en oorsig oor die Christelike Teologie:


a) effektief te funksioneer in fasette van een of meer van die volgende: die geldige verklaring en toepassing van die Bybel (met hulpmiddels), Kerkbediening, pastorale berading, etiese oriëntering en waardevestiging,
gemeenskapsontwikkeling
b) die Hebreeuse/Aramese Ou Testament en die Griekse Nuwe Testament en ander kontemporêre Griekse geskrifte, die Vulgaat en ander Latynse geskrifte te kan lees, en taalkundig te ontleed en taalkundig te verklaar
c) in ‘n multikulturele en internasionale konteks te funksioneer
d) te registreer vir die Honneurs BTh of Honneurs BA (Bybeltale).

 

 

Year level 1 / Jaarvlak 1

Year level 2 / Jaarvlak 2

Year level 3 / Jaarvlak 3

First semester / Eerste semester

First semester Eerste semester

First semester Eerste semester

Module Code

Modulekode

Core

Kern

Cr

Kr

Module Code

Modulekode

Core

Kern

Cr

Kr

Module Code

Modulekode

Core

Kern

Cr

Kr

GRKS112

H

12

GRKS211

H

16

GRKS313

H

16

NTES112

H

12

SEMT211

H

16

SEMT313

H

16

OTES112

H

12

OTES212

H

8

OTES313

H

8

SEMT112

H

12

NTES212

H

8

NTES313

H

8

 

 

 

 

 

 

WVLS313

X

12

Total 1st semester

Totaal 1ste semester

 

48

Total 1st semester

Totaal 1ste semester

 

48

Total 1st semester

Totaal 1ste semester

 

60

Year level 1 / Jaarvlak 1

Year level 2 / Jaarvlak 2

Year level 3 / Jaarvlak 3

Second semester / Tweede semester

Second semester / Tweede semester

Second semester / Tweede semester

Module Code

Modulekode

Core

Kern

Cr

Kr

Module Code

Modulekode

Core

Kern

Cr

Kr

Module Code

Modulekode

Core

Kern

Cr

Kr

ALDE/A122

X

12

AKLR221

H

12

GRKS323

H

16

GRKS122

H

12

GRKS221

H

16

SEMT323

H

16

SEMT122

H

12

SEMT221

H

16

TPTS322

H

16

OTES122

H

12

WVCS221

X

12

OTES323

H

8

NTES123

H

12

OTES222

H

8

NTES323

H

8

LING121

H

12

NTES222

H

8

 

 

 

Total 2nd semester

Totaal 2de semester

 

72

Total 2nd semester

Totaal 2de semester

 

72

Total 2nd semester

Totaal 2de semester

 

64

Total year level 1

Totaal jaarvlak 1

 

120

Total year level 2

Totaal jaarvlak 2

 

120

Total year level 3

Totaal jaarvlak 3

 

124

Total credits for the curriculum / Totale krediete vir die kurrikulum

364