Direkteur:  Prof dr FP (Ferdi) Kruger (C2 - NNS-gegradeerde navorser)

Senior Administratiewe Assistent:  Me WE (Elmien) Scott

Personeel:

  • 25 voltydse akademiese personeel
  • Akademici van verskeie akademiese instellings, nasionaal en internasionaal, is geaffilieer met ons navorsingseenheid as buitengewone navorsers.
  • 8 NNS-gegradeerde navorsers
  • 4 Nadoktorale genote
  • Post 65-Navorser - Prof JM Vorster (C2 - NNS-gegradeerde navorser)

  Prof Ferdi Kruger

  +27 18 299 1592
  ferdi.kruger@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G12, Potchefstroom
  ThD
  Direkteur: ERT
  C2 - NNS-gegradeerde navorser
OrcID Google Scholar

  Me Elmien Scott

  +27 18 299 1607
  elmien.scott@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G13, Potchefstroom
  Senior Administratiewe Assistent: Navorsingsdirekteur
LinkedIn

  Prof Nico Vorster

  +27 18 299 1023
  nico.vorster@nwu.ac.za
  Building K23, Office 115, Potchefstroom
  ThD
  Navorsingsprofessor
  C2 - NNS-gegradeerde navorser

  Prof Marius Nel

  +27 18 299 1591
  marius.nel@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 110, Potchefstroom
  PhD
  Navorsingsleerstoel - Ekumenisme: Pentekostalisme en Neo-Pentekostalisme
  C2 - NNS-gegradeerde navorser
LinkedIn

  Dr Philip du Toit

  +27 18 389 2824
  philip.dutoit@nwu.ac.za
  Gebou A2, Kantoor G11, Mahikengkampus, Mahikeng
  C3 - NNS-gegradeerde navorser
  Senior Lektor_Subprogramleier: African Spiritualities and Leadership
  New Perspectives on Paul; Paul in Judaism; Identity; Christian Zionism; Messianic Judaism.
OrcID Research Gater LinkedIn Google Scholar

  Dr Albert Coetsee

  +27 18 299 1606
  albert.coetsee@nwu.ac.za
  Gebou K11, Office G , Potchefstroom Campus, Potchefstroom
  PhD
  Senior Lektor_Subprogramleier: Bibliologiese Perspektiewe

  Prof Johannes Smit

  +27 18 299 1093
  johannes.smit@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 112, Potchefstroom
  PhD
  Subprogramleier: Ekklesiologiese Perspektiewe
LinkedIn

  Dr Francois Muller

  +27 18 285 2350
  muller.francois@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 210, Potchefstroom
  PhD
  Subprogramleier: Ekumeniese Perspektiewe
LinkedIn

  Dr Naas Ferreira

  +27 18 299 1848
  naas.ferreira@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 206, Potchefstroom
  DMin
  Subprogramleier: Missiologiese Perspektiewe
LinkedIn

  Prof Riaan Rheeder

  +27 18 299 1654
  riaan.rheeder@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 209, Potchefstroom
  ThD
  Subprogramleier: Morele hernuwing van die Samelewing
  C2 - NNS-gegradeerde navorser

  Prof Alfred Brunsdon

  +27 18 389 2666
  alfred.brunsdon@nwu.ac.za
  Teologie gebou, 234, Mahikeng
  PhD
  Subprogramleier: Prakties-Teologiese Perspektiewe
LinkedIn

  Prof Vhumani Magezi

  +27 16 910 3453
  vhumani.magezi@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G43, Vanderbijlpark
  PhD
  Subprogramleier: Publieke Praktiese Teologie en die Burgerlike Samelewing
  C2 - NNS-gegradeerde navorser
LinkedIn

  Prof Gert Breed

  +27 18 299 1029
  gert.breed@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor G11, Potchefstroom
  ThD
  Direkteur: Christelike Prediking en Leierskap
LinkedIn

  Prof Amanda du Plessis

  +27 18 299 1600
  amanda.duplessis@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor 102, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  Medeprofessor

  Prof Fazel Freeks

  +27 18 299 4225
  fazel.freeks@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 103, Potchefstroom
  PhD
  Senior Lektor en Koördineerder: Gemeenskapsbetrokkenheid
LinkedIn

  Dr Aldred Genade

  +27 18 299 1605
  aldred.genade@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G07b, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  Phd
  Senior Lektor
  Rhetorical Criticism (NT), Contextual Hermeneutics, Book of Titus
OrcID LinkedIn

  Dr Manitza Kotzé

  +27 18 299 4081
  manitza.kotze@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor104, Potchefstroom
  PhD
  Senior Lektor: Dogmatologie
LinkedIn

  Ds Thabang Mofokeng

  +27 18 299 2245
  thabang.mofokeng@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 211, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  Senior Lektor
LinkedIn

  Dr Lerato Mokoena

  +27 18 389 2430
  lerato.mokoena@nwu.ac.za
  Teologie Gebou A2, Kantoor G10, Mahikengkampus, Mahikeng
  PhD in Ou Testament
  Senior Lektor
  Deuteronomistic History, Feminist Biblical Interpretation, Philosophy and Religion, Wisdom Literature (Ecclesiastes)
LinkedIn Google Scholar

  Dr Aaron Muswubi

  aaron.muswubi@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor 212, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  PhD
  Senior Lektor
LinkedIn

  Prof Henk Stoker

  +27 18 299 1596
  Henk.Stoker@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 207, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  Medeprofessor

  Dr Chris van der Walt

  +27 18 299 1027
  chris.vanderwalt@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor G10, Potchefstroom
  PhD
  Senior Lektor
LinkedIn

  Dr Sarel van der Walt

  +27 18 299 1601
  sarel.vanderwalt@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 111, Potchefstroom
  PhD
  Senior Lektor
LinkedIn

  Prof Francois Viljoen

  +27 18 299 1842
  viljoen.francois@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 117, Potchefstroom
  ThD
  Professor: Nuwe Testament
  C2 - NNS-gegradeerde navorser
LinkedIn

  Dr Hannelie Yates

  +27 18 299 1026
  hannelie.yates@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 205, Potchefstroom
  Senior Lektor: Praktiese Teologie
LinkedIn