Direkteur:  Prof dr FP (Ferdi) Kruger

Senior administratiewe assistent:  Me WE (Elmien) Scott

Personeel:

  • 23 voltydse akademiese personeel
  • Akademici van verskeie akademiese instellings, nasionaal en internasionaal, is geaffilieer met ons navorsingseenheid as buitengewone navorsers.
  • 4 NNS-gegradeerde navorsers
  • 4 Nadoktorale genote

  Prof Ferdi Kruger

  +27 18 299 1592
  ferdi.kruger@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G13, Potchefstroom
  ThD
  Direkteur: ERT
OrcID Google Scholar

  Me Elmien Scott

  +27 18 299 1607
  elmien.scott@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G12, Potchefstroom
  Persoonlike assistent: Navorsingsdirekteur
LinkedIn

  Prof Nico Vorster

  +27 18 299 1023
  nico.vorster@nwu.ac.za
  Building K23, Office 115, Potchefstroom
  ThD
  Navorsingsprofessor

  Prof Marius Nel

  +27 18 299 1591
  marius.nel@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor G11, Potchefstroom
  PhD
  Navorsingsleerstoel - Ekumene: Pentekostalisme en Neo-Pentekostalisme
LinkedIn

  Dr Albert Coetsee

  +27 18 299 1606
  albert.coetsee@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 110, Potchefstroom
  PhD
  Subprogramleier: Bibliologiese Perspektiewe

  Prof Johannes Smit

  +27 18 299 1093
  johannes.smit@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 112, Potchefstroom
  PhD
  Subprogramleier: Ekklesiologiese Perspektiewe
LinkedIn

  Dr Francois Muller

  +27 18 285 2350
  muller.francois@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 210, Potchefstroom
  PhD
  Subprogramleier: Ekumeniese Perspektiewe
LinkedIn

  Dr Naas Ferreira

  +27 18 299 1848
  naas.ferreira@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 206, Potchefstroom
  DMin
  Subprogramleier: Missiologiese Perspektiewe
LinkedIn

  Prof Riaan Rheeder

  +27 18 299 1654
  riaan.rheeder@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 209, Potchefstroom
  ThD
  Subprogramleier: Morele hernuwing van die Samelewing

  Prof Alfred Brunsdon

  +27 18 389 2666
  alfred.brunsdon@nwu.ac.za
  Teologie gebou, 234, Mafikeng
  PhD
  Subprogramleier: Prakties-Teologiese Perspektiewe
LinkedIn

  Prof Vhumani Magezi

  +27 16 910 3453
  vhumani.magezi@nwu.ac.za
  Gebou 11B, Kantoor G43, Vanderbijlpark
  PhD
  Subprogramleier: Publieke Praktiese Teologie en die Burgerlike Samelewing; Fakulteitskoördineerder
LinkedIn

  Prof Gert Breed

  +27 18 299 1029
  gert.breed@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor G11, Potchefstroom
  ThD
  Direkteur: Christelike Prediking en Leierskap
LinkedIn

  Dr Amanda du Plessis

  +27 18 389 2888
  amanda.duplessis@nwu.ac.za
  Teologie gebou G85-2 , Mafikeng
  Senior Lektor

  Dr Philip du Toit

  +27 18 389 2824
  philip.dutoit@nwu.ac.za
  Teologie gebou 234, Mafikeng
  Senior Lektor, Nuwe Testament
LinkedIn

  Prof Fazel Freeks

  +27 18 299 4225
  fazel.freeks@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 103, Potchefstroom
  PhD
  Senior Lektor en Koördineerder: Gemeenskapsbetrokkenheid
LinkedIn

  Prof Hannes Knoetze

  +27 18 389 2698
  johannes.knoetze@nwu.ac.za
  Teologie Gebou 85, Mafikeng
  PhD
   Kampus koordineerder: Onderrigleer; Mede-Professor, Missiologiese Perspektiewe
LinkedIn

  Dr Manitza Kotzé

  +27 18 299 4081
  manitza.kotze@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor104, Potchefstroom
  PhD
  Senior Lektor: Dogmatologie
LinkedIn

  Dr Takalani Muswubi

  +27 18 299 9919
  aaron.muswubi@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 106, Potchefstroom
  PhD
  Senior Lektor
LinkedIn

  Dr Chris van der Walt

  +27 18 299 1027
  chris.vanderwalt@nwu.ac.za
  Gebou K11, Kantoor G10, Potchefstroom
  PhD
  Senior Lektor
LinkedIn

  Dr Sarel van der Walt

  +27 18 299 1601
  sarel.vanderwalt@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 111, Potchefstroom
  PhD
  Senior Lektor
LinkedIn

  Prof Francois Viljoen

  +27 18 299 1842
  viljoen.francois@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 117, Potchefstroom
  ThD
  Professor: Nuwe Testament
LinkedIn

  Dr Hannelie Yates

  +27 18 299 1026
  hannelie.yates@nwu.ac.za
  Gebou K23, Kantoor 205, Potchefstroom
  Senior Lektor: Praktiese Teologie
LinkedIn