Fokus: Die ondersoek van eksegetiese, hermeneutiese, openbaringhistoriese en verwante aspekte van die Ou en Nuwe Testament.

Subprogramleier: Dr Albert Coetsee

e-pos: albert.coetsee@nwu.ac.za

Doelwitte:

Om eksegetiese, hermeneutiese, openbaringshistoriese (teologiese), kanoniese (inleidende), en verwante studies van die Ou en Nuwe Testament te onderneem.

Projekte:

1. Openbaringshistoriese studies: Metodologiese en tematiese studies (bv. lewe/dood; die verbond).

2. Kanoniese studies: Perspektiewe op en vanuit bepaalde Bybelboeke (bv. Matteus; Johannes).

3. Retoriese & Linguistiese studies.

4. Kontekstualisering van Bibliologie vir Afrika: Metodologiese en tematiese studies.

5. Reformatoriese benadering in Bibliologie: Metodologiese en tematiese studies.